Бобошево се намира на река Струма, на 18 километра югозападно от Дупница, на около 20 от Благоевград и на 40 километра от Кюстендил.

Около Бобошево са разположени множество средновековни църкви и манастири. В близкото до Бобошево село Скрино е роден светията покровител на българите св. Иван Рилски. В манастира „Св.Димитър“ той придобива знаия от богослужебните книги. В близки пещери се отдава на живот в пълна самота и лишения, а след това се установява в Рила планина и основава Рилския манастир.

През 15-17в. Бобошево е религиозно и духовно средище. До днес са оцелели много църкви и манастири от този период.

На 3.5 км. от Бобошево се намира един от най-старите манастири „Св. Димитър“. Той възниква в началото на Х век. В продължение на няколко века е важно средище на просветата не само за монашеското братство, но и за българския народ. Тук е бил монах и св. Йоан Рилски. Манастирът е разрушен при завладяването на България от турците и възстановен и изписан отново през 1488 г. До днес е оцеляла само манастирската църква „Св. Димитър“, в която са запазени автентични стенописи от 15. век, съставляващи главната художествена ценност на църквата. Стенописите са реставрирани изцяло, а църквата е обявена за паметник на културата от национално значение. Иконостасът на църквата се пази в Националната художествена галерия, а част от запазените ръкописни книги, преписвани и запазени в манастира, понастоящем се съхраняват в Църковно-историческия музей (София).

Край долината на р. Струма в село Вуково се намира църквата „Св. Петка“, която е от 16 век. Църквата е еднокорабна, едноабсидна, с масивен градеж и полуцилиндричен свод. Стенописите са от 1598 г. и се отличават с богата пластична култура и са ценно свидетелство за религиозната живопис в България и на Балканите от този период.

Църквата „Св. Илия“ е от 1687 г. Тя е изградена от ломени камъни и хоросанова спойка. Голяма част от стенописите са запазени, а декоративната система на стенописната украса е характерна за еднокорабните средновековни църкви. Върху свода и са изписани ликовете на Христос и старозаветните пророци в два фриза, по раменете на свода, а по стените – евангелски сцени. На 20 юли, денят на Св. Илия, всяка година се провежда традиционен курбан в района на църквата.

Действащ храм в Бобошево е църквата „Успение на св. Богородица“, която е построена 1851 г. Тя се отличава с необичайна архитектура, напомняща Рилския манастир. Иззидана е от дялан камък с тухлени пояси, а във вътрешността и се издигат десет колони, върху които са разположени осемнадесет кубета. Вътрешните стени са изцяло покрити от стенописи, в чието изографисване е участвал и Георги Бобошевски-Зограф, представител на Банската художествена школа.

В района на Бобошево, близо до родното място на св. Йоан Рилски се издига Руенския манастир. През 2002 г. тук отваря врати Мъжка общежителна обител „Св. Йоан Рилски“. Манастирът е един от най-новите в България. Монашеското братство издава религиозна литература и излъчва първото църковно радио у нас „Сион“. Следвайки примера на отшелничеството, посетители в храма не се допускат в понеделник, сряда и петък. В неделя и в празничните дни посетителите могат да чуят монашеския хор по време на литургия.

Най-старата църква в района на Бобошево е църквата „Св. Тодор“ в местността Селище, където на денят на светеца се провежда традиционен курбан. Други църкви са „Св. Николай“ и „Св. Атанасий“.