Основните ни цели са:

1. Подобряване на живота в община Бобошево, създаване на уютна среда, връщане на младото поколение, организиране и подпомагане на общински мероприятия, имащи за цел да подобрят средата за живеене.

2. Ремонтиране на църкви и параклиси с цел възпитание на младото поколение в християнските ценности.

3. Участие в програми по усвояване на европейските и републикански фондове с цел подобряване на жизнената среда в община Бобошево.

Всички знаем славното ни минало, очертано от делата на велики бобошевци. Това са: г-н Галчев – един от седмината основатели на БНБ, регента Цвятко Бобошевски, историкът Иван Кепов, прекрасният човек, учител и читалищен деец Константин Белчев и много други.

Никой от нас не би могъл да се съизмерва с тези големи хора, но всички заедно бихме могли да помогнем за постигане на някои от ценностите, за които те са се борили.

Следните бобошевци – съучредители се осмелихме да дръзнем да ви провокираме към действия:

Иван Н. Миладинов – роден в Бобошево, баща от Доброво, майка от Бобошево, образование – висше техническо – инженер корабостроител – корпусник. Изпълнителен Директор на сдружението, жител на гр. Бобошево;

Мила Г. Алексиева – родена в Бобошево, баща от Бобошево, майка от Четирци, образование висше – архитект, Председател на сдружението, жител на гр. София;

Веска А. Волева – родена в Бобошево, родители бобошевци, образование висше – юрист, член на ръководството, жител на гр. София;

Даниела Б. Дзивева/ Лунджова/ – родена в Бобошево, родители бобошевци, образование средно техническо, жител на София, съучредител на сдружението;

Емилия Б. Кацарска/ Тренова/ – родена в Бобошево, баща бобошевец, майка вуковка, образование средно техническо, жител на София, съучредител на сдружението;

Ирина А. Богданова – родена в Бобошево/ Гергинова/, баща бобошевец,майка бурановка, образование средно техническо, жител на София, съучредител на сдружението;

Христо Ф. Костов – роден в Бобошево, родители бобошевци, образование – средно специално – златар, жител на София, съучредител на сдружението;

Недялка Д. Янкова – родена в Бобошево, родители бобошевци, образование висше медицинско – педиатър, жител на София, съучредител на сдружението;

Екатерина Д. Христова /Инкьова/ – родена в Бобошево, родители бобошевци, образование средно специално, жител на София, съучредител на сдружението;

Анели Асп. Бачева – родена в Бобошево, баща бобошевец, майка от с. Зелен дол, образование висше – филология, съучредител на сдружението;

Спаска Б. Спасова/Камберска/ – родена в Бобошево, баща от с.Скрино, майка бобошевка, образование висше икономическо – банков експерт, съучредител на сдружението;

Недялка Ан. Дробенова – родена в Бобошево, майка бобошевка ,баща с. Байкал – Пернишко, образование средно, съучредител на сдружението.

ЕЛАТЕ ПРИ НАС

Използвайте страницата за контакти, за да се свържете с нас и да разберете как можете да станете член на сдружението.