Archive for 15.09.2010

Изграждане на циментова пътека в основната черква в Бобошево

Изграждане на циментова пътека в основната черква в Бобошево за осигуряване на лесен достъп до храма на детски и  инвалидни колички.

Група ентусиазирани бобошевци, живеещи в София финансираха изграждането на солидна циментова пътека в основната църква в градчето.

С гордост казваме имената им:

Мила Алексова, Христо Кацарски, Веска Волева, Емилия Кацарска, Ангелина Тодорова, Нели Дробенова /Байкалчето/, Ирина Гергинова, Спаска Спасова /Камберска/, Асен Величков, Бойко Спасов, Лилко Йоцов, Елена Йоцова, Даниела Дзивева, Ани Иванова /Ябането/.

Read more